previous pauseresume next

آشنایی با حیطه‌ی عملکرد و مقررات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

از آنجا که ماموریت حوزه معاونت تحقیقات و فناوری بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم در امر تولید علم و فناوری می‌باشد، همواره همت خود را از سالها پیش تا کنون در این مسیر معطوف داشته است.خدای را سپاسگزاریم که براساس برنامه‌های ترسیم شده در دانشگاه و وزارتخانه و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی کشور طی طریق نموده و به بسیاری از اهداف دست یافته یا نزدیک گردیده‌ایم. اکنون بار دیگر بر آن شدیم که کلیه مقررات پژوهشی دانشگاه را در قالب مجموعه‌ای تدوین نموده، به حضور شما همکار بزرگوار پژوهشگر تقدیم نماییم. باشد که با مطالعه و ارائه دیدگاههای سازنده خود همکارانتان در این حوزه معاونت را مددرسان باشید.

نویسنده: 

محبوبه شجاعی

موضوع: 

سایر

فایل پیوست: