previous pauseresume next

برنامه آموزشی تعبیه محیطی کاتتر مرکزی در نوزادان و کودکان

مقدمه

به این برنامه آموزشی که منطبق بر فراگیری، قرارگزاری کاتتر‌های مرکزی از طریق محیط است خوش آمدید. در این مجموعه شما با PICCو Midline، نحوه قرارگیری آنها و کاربردشان آشنا خواهید شد. اطلاعات موجود در این کتاب جهت تعبیه مناسب این وسایل کاملا ضروری است و با هدف این که این مداخله درمانی نه تنها موفقیت‌آمیز باشد بلکه مطمئن نیز باشد، یکسری دانسته‌های اختصاصی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

قبل از بکار گیری این تجهیزات به منظور برقراری PICCو یا Midlineباید کاربر با ویژگی‌های خاص آن محصول و دستورالعمل کمپانی سازنده آشنا شود. با توجه به مباحث مطرح شده در این کتاب، تلاش شده است که در برخورد شما با این پدیده نه تنها به نوعی اطمینان خاطر فراهم شود، بلکه شما را در ارتقاء دانش و کسب مهارتهای لازم به منظور انجام یک مداخله بدون عوارض در زمینه دستیابی به وریدهای مرکزی و یا Midlinesیاری رساند.

شرط لازم برای فعالیت در این زمینه داشتن قابلیتهای مکفی و اثبات شده در قرار گزاری کانول‌های وریدی محیطی می‌باشد. باید توجه داشت، که مضامین آموزشی گنجانده شده در این کتاب به عنوان آغاز آموزش شما در نظر گرفته می‌شود و تنها هنگامی شما به عنوان یک مجری مستقل این مداخله درمانی شناخته می‌شوید که در عمل، صلاحیت و شایستگی خود را نشان دهید.