previous pauseresume next

حمایت‌های پیشرفته حیات در اطفال، راهکارهای عملی

پیشگفتار چاپ چهارم

هنگامی که ما نخستین بار در سال ۱۹۹۳ این کتاب را چاپ کردیم، هدف ما، ارائه یک رویکردی سازمان‌دهی شده و دستورالعمل‌هایی ساده برخورد اورژانسی یا مدیریت اورژانسی کودکان بیمار و مجروح بود. حمایت پیشرفته زندگی کودکان (APLS) از نظر مفهوم و دروس تحول زیادی در این راستا پیدا کرده است.

در حال حاظر APLS در انگلستان، استرالیا، دریای کارائیب، اروپای مرکزی، خاورمیانه، کشورهای اسکاندیناوی و آفریقای جنوبی تثبیت شده است. برنامه تعدیل شده این درس در کشورهای در حال توسعه که زیرساخت‌های بهداشتی ضعیف و مشکلات بهداشتی جدی و مخصوص به خود دارند، نسخه تعدیل شده‌ای از این دوره تدریس می‌شود. این کشورها شامل آفریقا، بخشی از آسیا و آمریکای جنوبی هستند. در این پروژه، گروه حمایتی زندگی پیشرفته با بسیاری از نهادهای دیگر در حال همکاری است: اطلاعات بیشتر در سایت (ALSG) قابل دسترسی می‌باشد.

 مجموعه کوچکی از دروس در پاسخ به نیازهای مختلف آموزشی از APLS طراحی شده است. یکی از این دروس برنامه حمایت زندگی اطفال است، یعنی یک دوره یک روزه برای کارکنان بهداشت حرفه‌ای که مسئولیت مکمل و فرعی مراقبت‌های اورژانس کودکان را به عهده دارند و درس دیگر PHPLS یا حمایت زندگی کودکان قبل از بیمارستان است که کتاب خاص خود را دارد و برای ارائه دهندگان خدمات قبل از بیمارستان است.