previous pauseresume next

روش های نوین نوردرمانی در بیماری های پوستی

نور خورشید یکی از مفیدترین پدیده های طبیعی است. نور مبنع اصلی انرژی و گرما در عالم و یکی از عوامل ضروری ایجاد حیات می باشد. امروزه بیشتر از عوارض نور خورشید و خطرات آن صحبت می شود تا تاثیرات مفید و درمانی آن، اما نور بیش از آنچه ممکن است خطرآفرین و مرگبار باشد نجات دهنده و زندگی بخش است. چه بسا با پشرفت هایی که در استفاده از نور برای درمان بیماران حاصل گردیده زندگی بسیاری از آن ها نجات یافته و حداقل کیفیت زندگی آنان تغییر یافته باشد. جدیدا با پیدایش لیزر دنیای دیگری نیز در عالم پزشکی نمودار شده است که روز به روز باعث باز شدن دریچه های امید بیشتری برای بیماران می گردد. نور نه تنها در درمان بلکه در تشخیص بیماری های پوستی و یا استفاده از تست های نوری در تشخیص فوتودرماتوزهاست...

 

 

 

 

 

 

 

سال انتشار: 

۱۳۸۲

نویسنده: 

فرحناز فاطمی نائینی

موضوع: 

پزشکی بالینی

فایل پیوست: