previous pauseresume next

روش های نوین نوردرمانی در بیماری های پوستی

نور خورشید یکی از مفیدترین پدیده های طبیعی است. نور منبع اصلی انرژی و گرما در عالم و یکی از عوامل ضروری ایجاد حیات می باشد. امروزه بیشتر از عوارش نور خورشید و خطرات آن صحبت می شود تا تاثیرات مفید و درمانی آن اما نور بیش از آنچه ممکن است خطر آفرین و مرگبار باشد، نجات دهنده و زندگی بخش است. چه بسا با پیشرفت هایی که در استفاده از نور برای درمان بیماران حاصل گردیده، زندگی بسیاری از آنها نجات یافته و حداقل کیفیت زندگی آنان تغییر یافته باشد. جدیدا با پیدایش لیزر دنیای دیگری نیز در عالم پزشکی نمودار شده است که روز به روز باعث باز شدن دریچه های امید بیشتری برای بیماران می گردد. نور نه تنها در درمان بلکه در تشخیص بیماری ها نیز کاربرد دارد که مثال های بارز آن در درماتولوژی استفاده از لامپ وود در تشخیص بیماریهای پوستی و یا استفاده از تستهای نوری در تشخیص فوتودرماتوزهاست...

 

 

 

سال انتشار: 

۱۳۸۲

نویسنده: 

فرحناز فاطمی نائینی

موضوع: 

پزشکی بالینی

فایل پیوست: