previous pauseresume next

شرح حال و معاینه فیزیکی در کودکان

گرفتن شرح حال و انجام معایتع فیزیکی در طب کودکان از جایگاه اساسی برخوردار است و نقش آن در رسیدن به تشخیص بیماری، بسیار مهم است. با توجه به اعمیت این مطلب از مدتها قبل در این اندیشه بودن تا کتابی در این زمینه گردآوری کنم و آنچه را که در زمینه مناسب می بینم به رشته تحریر درآوردم تا حد امکان از پرداختن به جزئیات خسته کننده و غیرضروری پرهیز منم. کتابی که در پیش رو دارید حاصل تجربیات و مطالعات چندین ساله اینتجانب در طی دوران تدریس طبابت می باشد. امیدوارم این کتاب بتواند اهداف نویسنده که همانا کتابی مختصر کارآ و در عین حال در برگیرنده نیازهای اساسی دانشجویان عزیز دراین زمینه است را بر آورده سازد و گام کوچکی در راه اعتلای دانش پزشکی کشور باشد....

 

 

 

سال انتشار: 

۱۳۸۴

نویسنده: 

جمال فقیهی نیا

موضوع: 

پزشکی بالینی

فایل پیوست: