previous pauseresume next

فرهیختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

بیش از ۷۰ سال از تاسیس دانشکده پزشکی اصفهان می گذرد و این دانشکده توانسته است در طول این ۷۰ سال قدمت فارغ التحصیلات زبده زیادی را در رشته های علوم پزشکی به جامعه علمی کشور تقدیم نماید. در طی این مدت دانشکده پزشکی فراز و نشیب های زیادی را پشت سرگذاشته تا از خانه ای محقر و کوچک در احمدآباد اصفهان و با حداقل امکانات و یا چند اتاق گلی در دبیرستان سعدی سابق اصفهان به عنوان آموزشگاه عالی بهداری به یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور مستقر در پهنای وسیع اراضی هزار جریب و عرصه زیبای کوه صفه اصفهان تبدیل شود.