previous pauseresume next

مجموعه کتب مراقبت معنوی «مراقبه با دعا» تقویت مهارت معنوی

پیشگفتار

 

در دنیای کنونی چالش‌های جدید و روزافزونی در زمینه مفاهیم بنیادین از جمله معنا و ارزش زیستن و همچنین در زمینه روابط انسان با خداوند، خود، دیگران و طبیعت اطراف به وجود آمده است، لذا نیاز به معنویت و سلامت معنوی هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازها و گمشده‌های انسان امروزی یاد می‌شود. با این وجود علی‌رغم سابقه‌ای به قدمت پیدایش ادیان الهی، به ویژه دین اسلام و معنویت عمیق نهفته در آن، هنوز هم محققین مختلف بر اساس نوع جهان‌بینی خود، تعاریف متفاوتی از معنویت و راه‌کار رسیدن به سلامت معنوی ارائه می‌دهند و شیوه صحیح ارائه مراقبت معنوی به صورت حرفه‌ای و با رویکردی درمان‌گرانه مدون نشده است.

از طرف دیگر بیماران خصوصا بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج، جزو مهم‌ترین افرادی هستند که نیاز به دریافت مراقبت معنوی دارند. لذا ارائه مراقبت معنوی به صورت حرفه‌ای و مبتنی بر اصول مداخلات روان‌شناختی، در زمینه مراقبت تسکینی از بیماران صعب‌العلاج، اهمیت دوچندان دارد. به همین منظور و با توجه به کمبودهای متعدد در این زمینه، بسته جامعی در خصوص مبانی، اصول و راه‌کارهای ارائه مراقبت معنوی تهیه شده است.