previous pauseresume next

مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان

مطالب کتاب حاضر که طی چند سال تدریس مفهوم سرطان وابسته به واحد درسی پرستاری بیماری‌های داخلی و جراحی (۱)،  از کتاب پرستاری داخلی جراحی ایگناتاویسیوس و ورکمن در دو فصل ترجمه شده است، در برگیرنده­ی نکات اساسی مفاهیم رشد و گسترش سرطان و مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان می­باشد. در ترجمه­ی این کتاب سعی بر آن بوده است که در قالب سرفصل آموزشی، محتوای مطالب علاوه بر رفع نیازهای دانشجویان پرستاری، جهت پرسنل بالینی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

سال انتشار: 

۱۳۹۰

نویسنده: 

ایگناتاویسیوس، دانا
ترجمه: فریدخت یزدانی، منصوره احمدی‌فراز

فایل پیوست: