previous pauseresume next

مرورهای نظام مند در مطالعات پیرامون اثربخشی

سیاست­ها و تصمیم­ گیری­ها در مورد سازمان­دهی و ارائة مراقبت­های بهداشتی و انجام تحقیقات جدید، باید با مرورهای نظام­مند جامع که شواهد تحقیقی موجود را ارزشیابی می­کنند، صورت پذیرد. مرورهای نظام­مند جامع، یک منبع اطلاعاتی ارزشمند به شمار می­ آیند، زیرا از طریق شناسایی، نقد و ترکیب شواهد مطالعات اولیه، به سؤالات مرتبط با مراقبت­های بهداشتی و مباحث پیرامون آن به صورت تجربی پاسخ می­دهند. به علاوه، مرورهای نظام­مند با مشخص نمودن آنچه که می­دانیم و آنچه که نمی­دانیم به طراحی تحقیقات جدید کمک می­ کنند. از آنجا که مرورهای نظام­مند به یک روش­ شناسی علمی برای به حداقل رساندن خطا و سوگرایی پایبند هستند، بنابراین با انواع مرورهای سنتی و تفاسیری که به وسیلة متخصصان یک موضوع مطرح می­شوند متفاوت هستند. از این رو آنها علاوه بر انعکاس نظرات متخصصان، تفاسیر مناسبی را بر پایة مجموعه­ ای از بهترین شواهد موجود ارائه می­دهند. «مرکز مرور و نشر خدمات ملی بهداشت در ابتدا در چهارمین گزارش خود در سال ۱۹۹۶ یک راهنما برای انجام مرورهای نظام­مند ارائه نمود. این راهنمای اولیه چارچوبی برای انجام مرورهای نظام­مند در مورد اثربخشی یک مداخله فراهم کرد و به طور وسیعی به وسیلة مرکز مرور و نشر و نیز توسط سایر محققان جهت دستیابی به استاندارد مطلوب در انجام مرورهای نظام­مند به کار گرفته شد. اگرچه اصول زیربنایی شواهد پژوهش مروری تغییر نکرده­اند، اما از آن زمان تا کنون جنبه­ های متعدد روش­شناسی مرور توسعه یافته است و با افزایش کاربرد مرورهای نظام­مند در سیاست­ها و تصمیم ­گیری­های بهداشتی، از مرورگران انتظار بیشتری می­رود که با انجام مطالعات مروری، اهداف متعددی را برآورده سازند. ویرایش دوم راهنمای مرکز مرور و نشر با ارائة راهنمای جدیدی برای ارزیابی تست­ها، اقتصاد بهداشت و تحقیقات کیفی در «مرورهای نظام­مند اثربخشی» به این توسعه پاسخ داده است. هدف این کتاب ارائة یک راهنمای کاربردی در مورد جنبه­ های مختلف مطالعة مروری با استفاده از دانش کنونی در روش ­شناسی مرور می­ باشد.

 

سال انتشار: 

۱۳۸۸

نویسنده: 

مترجمین مهری دوستی ایرانی، زهرا زارع، هومن شهسواری

فایل پیوست: