previous pauseresume next

معرفی خدمات کتابخانه¬های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در راستای سیاست کتابخانه مرکزی دانشگاه مبنی بر نشر و اشاعه سریع اطلاعات علمی، مدیریت کتابخانه مرکزی افتخار دارد به عنوان یکی از حلقه های مهم و پل ارتباطی بین کاربران و منابع اطلاعاتی ، تمام توان و انرژی خود را بکار گیرد و بستری مناسب را فراهم نماید تا تمام کاربران دانشگاه علوم پزشکی بتوانند با دسترسی به منابع علمی در هر زمان و هر مکان نیاز اطلاعاتی خود را مرتفع نمایند.  بر همین اساس راه­ها و روش­های گوناگونی جهت دسترسی کاربران محترم به منابع علمی پیش بینی شده که در قالب بروشور حاضر توسط همکاران کتابخانه مرکزی تهیه و تدوین شده است. امید است با مطالعه دقیق آن کاربران محترم بتوانند بهترین روش دسترسی به منابع مورد نیاز خود را برگزیده و با رضایت خاطر خود ، مشوق ما در ارائه خدمات بهتر باشند.

سال انتشار: 

۱۳۹۰

نویسنده: 

محمدجواد آل مختار .... [و دیگران]

موضوع: 

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

فایل پیوست: