previous pauseresume next

میکروب های گمشده، چگونه تجویز و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها طاعون مدرن را تغذیه می کند؟

مقدمه مترجمین:

میکروبیوم به مجموعه تمامی میکروب هایی گفته می شود که بدن انسان میزبان آنهاست. این میکروب ها در داخل و خارج از بدن، در روده یا پوست انسان زندگی میکنند. این اجتماعات میکروبی یا میکروبیوم ارتباط تنگاتنگی با سلامت انسان دارند. در واقع هم زیستی صلح آمیز سلول های بدن با میکروارگانیسم های میکروبیوم منجر به سلامت انسان می شود. بدن ما نزدیک به سی میلیارد سلول دارد که میزبان حدود یکصد میلیارد میکروارگانیسم است.