previous pauseresume next

کودکان و نوجوانان، ورزش و چاقی (راهکارهای عملی برای پیشگیری و درمان چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان)

پیشگفتار:

در سالهای اخیر و در عصر دستاوردهای بسیار سریع علمی، پیشرفت های زیادی در علوم و زمینه تکنولوژی های مختلف پزشکی، ارتباطات و غیره انجام شده است. روشهای پیچیده ای برای عمل جراحی بیماریها و آسیب های مختلف ابداع و داروهای تجویزی موثری برای کنترل بیماریهای مختلف کشف شده است که هدف نهای این پیشرفت ها بهبود کیفیت و طولانی کردن دوره زندگی انسان ها بوده است.