previous pauseresume next

گزارشی از کمیته‌ی بین‌المللی پایان دادن به چاقی دوران کودکی، سازمان جهانی بهداشت

نمایه توده‌ی بدنی (BMI): نسبت وزن (کیلوگرم) به قد (متر به توان ۲)

نمایه توده‌ی بدنی برای سن (BMI for age): استاندارد شده برای کودکان

کودکان: افراد کمتر از ۱۸ سال۱.

شیرخواران: کمتر از ۱۲ ماه

غذای سالم: غذاهای موجود در رژیم‌های غذایی سالم که باید به اندازه‌ی مناسب مصرف شوند۲.

چاقی: از تولد تا قبل از ۵ سالگی: قد به نسبت وزن، ۳ انحراف معیار بیش از میانه استانداردهای رشد کودک ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت و از ۵ سالگی تا قبل از ۱۹ سالگی نمایه توده‌ی بدنی برای سن، ۲ انحراف معیار بیش از میانه الگوی مرجع رشد ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت۳.

محیط زمینه‌ساز چاقی: محیطی که دریافت انرژی بالا و رفتار کم تحرک را ترویج می‌کند. در چنین محیطی غذاهای ناسالم که اغلب ارزان بوده و به سهولت در دسترس هستند تبلیغ و عرضه می‌شوند و فرصت‌های تحرک و فعالیت بدنی برای افراد جامعه فراهم نیست۴.

اضافه وزن: از تولد تا پیش از ۵ سالگی: وزن برای قد بیشتر از ۲ انحراف معیار بالای میانه‌ی استاندارد رشد کودک ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت۳.

از ۵ سالگی تا ۱۹ سالگی: نمایه توده برای سن، بیشتر از ۱ انحراف معیار بالای میانه‌ی منحنی رشد ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت۴.

غذای ناسالم: غذاهای سرشار از چربی‌های اشباع شده، اسیدهای چرب ترانس، قندهای آزاد یا نمک (غذاهای با چگالی انرژی بالا و فقیر از نظر مواد مغذی).

کودکان خردسال : افراد دارای سن کمتر از ۵ سال.