previous pauseresume next

مباحث پیشرفته در تصویربرداری پرتو ایکس

پدیدآورندگان:

دکتر داریوش شهبازی گهرویی، زهرا علیرضایی، مهری دموری

 

تعداد صفحات: ۲۸۸                    قطع: وزیری

نوبت چاپ: اول                          تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۶            

تیراژ: ۱۰۰۰

روش‌های جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی از بافت‌های انسانی

پدیدآورندگان:

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد، دکتر فاطمه هندیجانی

 

تعداد صفحات:۲۴۰                             قطع کتاب: رقعی

نوبت چاپ:اول                                   تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۹۵ 

تیراژ: ۱۰۰۰

کتابنامه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پدیدآورندگان:

علی ملکی، مریم شهیدی، بهجت طاهری، اعظم شیرانی، محبوبه شجاعی

 

تعداد صفحات: ۱۴۸                        قطع: وزیری

نوبت چاپ: اول                              تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۶

تیراژ: ۱۰۰۰

برنامه آموزشی تعبیه محیطی کاتتر مرکزی در نوزادان و کودکان

مترجمین:

محمد حیدرزاده، علیرضا صادق‌نیا، مریم حسینی، فاطمه شمس

 

تعداد صفحات:۱۱۸                                    قطع: وزیری

نوبت چاپ: اول                                        تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۶

تیراژ: ۱۰۰۰

صفحه‌ها

اشتراک در انتشارات دانشگاه RSS