انتشارات دانشگاه

عنوان نویسنده سال انتشار موضوع فایل متن
تعیین حجم نمونه در مطالعات بالینی آوات فیضی ۱۳۹۴ پزشکی PDF icon
مبانی ایمنی بیمار و مدیریت ریسک های بالینی در بخش سلامت دکترمرضیه جوادی،با همکاری: دکترامیراشکان نصیری پور دکترمحمدرضا ملکی دکترپوران رییسی ۱۳۹۴ بهداشت PDF icon
راهنمای اصول تغذیه در سلامت دهان ودندان دکتر غلامرضا عسگری،دکتر شیما سهیلی‌پور،زهرا مقصودی ،دکتر رضا غیاثوند، دکتر عباسعلی خادمی ۱۳۹۴ دندانپزشکی PDF icon
ارتباط با سالمندان در نظام سلامت دکتر موسی علوی،راضیه مولوی ۱۳۹۵ بهداشت PDF icon
مدیریت و ممیزی انرژی در بیمارستان‌های سبز ساسان صفریان ۱۳۹۵ بهداشت PDF icon
کتابشناسی مدیریت اسلامی دکتر حسن اشرفی‌ریزی،دکتر مسعود فردوسی،راضیه زاهدی ،فرزانه همتیان ۱۳۹۱ مدیریت PDF icon
نور و فیزیولوژی اعتیاد دکتر حجت‌اله علایی، همکاران ۱۳۹۰ فیزیولوژی PDF icon
راهکار طبابت بالینی مواجهه با شکایات شایع چشمی برای پزشکان عمومی دکتر محمدرضا اخلاقی،دکتر وجیهه وفامهر ۱۳۹۱ پزشکی PDF icon
درسنامه ترومای سر و ستون فقرات هوشنگ معین،سعید ابریشمکار،پیمان رحمانی، پیام معین. ۱۳۸۹ پزشکی PDF icon
اخلاق و قانون در پرستاری و مامایی اکرم اعرابی،سعید پهلوان زاده ،سودابه جولایی ۱۳۹۱ پرستاری و مامایی PDF icon

صفحه‌ها

report.xls