انتشارات دانشگاه

عنوان نویسنده سال انتشار موضوع فایل متن
طراح مراقبت در کودکان مورگان اسپیر کتلین مورگان اسپیر, ترجمه مهری کلچین...[و دیگران] ۱۳۸۰ پزشکی بالینی PDF icon
شرح حال و معاینه فیزیکی در کودکان جمال فقیهی نیا ۱۳۸۴ پزشکی بالینی PDF icon
سه هزار روز تلاش، سه ساعت نگاه، سه دقیقه قضاوت حسین کرمانپور ۱۳۸۴ سایر PDF icon
سفیران علمی دانشگاه (۳) شهپر توانا... [و دیگران] ۱۳۸۷ سایر PDF icon
روش های نوین نوردرمانی در بیماری های پوستی فرحناز فاطمی نائینی ۱۳۸۲ پزشکی بالینی PDF icon
روش های نوین نوردرمانی در بیماری های پوستی فرحناز فاطمی نائینی ۱۳۸۲ پزشکی بالینی PDF icon
افسردگی (روانپزشکی برای همه ۲) حمید افشار، ویکتوریا عمرانی فرد، صفا مقصودلو ۱۳۸۸ روانشناسی PDF icon
رشته ای از مروارید سعیدرضا پریشانی ۱۳۸۲ سایر PDF icon
راهنمای استفاده از کانول وریدی تی اس جی الیوت, ترجمه: پروانه ایرانپور مبارکه ۱۳۸۴ پرستاری و مامایی PDF icon
دستیابی سریع به نکات کلیدی در پرستاری داخلی جراحی ترجمه: شهلا ابوالحسنی، لیلا مردانیان، نیره ناصری ۱۳۸۶ پرستاری و مامایی PDF icon

صفحه‌ها

report.xls