انتشارات دانشگاه

عنوان نویسنده سال انتشار موضوع فایل متن
کریپتوسپوریدیوم و روش‌های تشخیص مهدی اعظمی، حسین حجازی ۱۳۸۸ پزشکی پایه PDF icon
کتابشناسی مطالعه حسن اشرفی ریزی، زهرا کاظم پور، بهجت طاهری ۱۳۹۰ مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی PDF icon
کار ایمن با مواد شیمیایی فرید رحیم پور، لطف اله سقایی ۱۳۸۹ بهداشت PDF icon
مفاهیم و مثال‌های کاربردی مهدی نعمت بخش ۱۳۸۷ پزشکی پایه PDF icon
کاربرد سم بوتولینوم در پوست آلستر کارتر، جین کارتر, مترجم: محمدعلی نیلفروش زاده ۱۳۸۸ پزشکی بالینی PDF icon
فن‌آوری و پرستاری : فن‌آوری در مراقبت های پرستاری امیرموسی‌ رضایی، طاهره مومنی‌قلعه‌قاسمی، همایون ناجی ۱۳۹۱ پرستاری و مامایی PDF icon
فیزیولوژی عمومی (شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن انسان) طالب آزرم ...[و دیگران] ۱۳۸۸ پزشکی پایه PDF icon
فن‌آوری و پرستاری : فن‌آوری در آموزش و پژوهش پرستاری امیرموسی‌ رضایی، طاهره مومنی‌قلعه‌قاسمی، همایون ناجی ۱۳۹۱ پرستاری و مامایی PDF icon
فراورده‌های بهداشتی دهـان و دنـدان ( ۱ )، خمیردنـدان‌ها، دهانشـویه‌ها، جویـدنی‌ها احمد مقاره عابد، رضا بیرنگ ۱۳۸۹ دندانپزشکی PDF icon
سوسری‌ها: شناخت، انتشار جغرافیایی و روشهای مبارزه با آنها تالیف مجید غیاث ... [ودیگران] . ۱۳۸۹ بهداشت PDF icon

صفحه‌ها

report.xls