انتشارات دانشگاه

عنوان نویسنده سال انتشار موضوع فایل متن
آترواسکلروز عوامل خطرزا پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا حمیدرضا برخورداری یزدی ۱۳۸۶ پزشکی بالینی PDF icon
میکروب شناسی مواد غذایی ویلیام فریزر، دنیس وستاف, ترجمه: حاجیه قاسمیان صفایی ۱۳۸۳ پزشکی پایه PDF icon
تکنیک های ساخت و کاربرد لیپوزوم ها ژاله ورشوساز ۱۳۸۳ پزشکی پایه PDF icon
فرهنگ اصطلاحات و اختصارات در تغذیه نیماه بحرینی ۱۳۸۲ علوم تغذیه PDF icon
کاربرد مفاهیم ریاضی در داروسازی جابر امامی ۱۳۸۴ علوم دارویی PDF icon
راهنمای یادگیری مسومیت های بیهوشی و مراقبت های ویژه مرحله اکسترنی نسترن ایزدی مود، مهرداد مسعودی فر، اطهر امید ۱۳۹۰ پزشکی بالینی
نگرشی بر آنتی‪بیوتیک و کاربرد آن در بیمار با شرایط خاص علیرضا امامی‌نائینی ۱۳۸۷ پزشکی بالینی PDF icon
اصول مهارت های بالینی در مامایی وارنی, مترجم: معصومه گودرزی خویگانی ۱۳۸۷ پرستاری و مامایی PDF icon
آشنایی با حقوق مالکیت فکری و مقررات ثبت اختراع و اخذ Patent حسینعلی رستگاری ۱۳۸۷ سایر
توانمندی های علمی و تجهیزاتی دانشگاه حسینعلی رستگاری سایر PDF icon

صفحه‌ها

report.xls