انتشارات دانشگاه

عنوان نویسنده سال انتشار موضوع فایل متن
سوسری‌ها: شناخت، انتشار جغرافیایی و روشهای مبارزه با آنها تالیف مجید غیاث ... [ودیگران] . ۱۳۸۹ بهداشت PDF icon
راهنمای مربیان و معلمان در پیشگیری از سوء مصرف مواد نعمت ستوده‌اصل، غلامحسین احمدزاده ۱۳۹۰ روانشناسی PDF icon
عوارض جراحی های زنان پیتر ادنوان, مترجمان آذر دانش، فرشته حقیقت،‌ الهه رفائی. ۱۳۹۰ پزشکی بالینی PDF icon
راهنمای کاربردی علم سنجی برای پژوهشگران محدجواد آل مختار ... [و دیگران] سایر PDF icon
عیارهای تشخیصی و تعاریف بالینی عفونتهای بیمارستانی مترجمین: فرزین خوروش، کامیار مصطفوی زاده ۱۳۸۸ PDF icon
عشق نهفته (مروری کوتاه بر زندگی نامه مرحوم دکتر مرتضی حکمی) مسعود کثیری ۱۳۸۸ سایر PDF icon
طراحی فضاهای درمانی در بیمارستان احمدرضا رئیسی ... ]و دیگران[ ۱۳۹۰ مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی PDF icon
طب در دوره مغول ( مروری بر زندگی نامه و آثار پزشکان اسلامی در دوره مغول) مسعود کثیری، نجمه سالک، عادله دادخواه. ۱۳۹۰ سایر PDF icon
سلامت، بهداشت و زیبایی در عصر قاجار سحربرجسته و همکاران, مترجم: مسعود کثیری ۱۳۸۹ سایر PDF icon
سرطان و مراقبت های پرستاری آن شهلا نوروزی ۱۳۸۹ پرستاری و مامایی PDF icon

صفحه‌ها

report.xls