انتشارات دانشگاه

عنوان نویسنده سال انتشار موضوع فایل متن
اصول زایمان بی درد میترا جبل عاملی ۱۳۸۹ پزشکی بالینی PDF icon
روش‌های آنالیز و کنترل فیزیکوشیمیائی مواد داروئی قدمعلی خدارحمی ۱۳۸۹ علوم دارویی PDF icon
شناخت، پیشگیری، کنترل و درمان بیماری روده‌ حساس یا IBS پیمان ادیبی ... [و دیگران]. ۱۳۸۹ پزشکی بالینی PDF icon
راهنمای اجرای مهارتهای بالینی ناهید آسمان رفعت ...[و دیگران] ۱۳۹۰ پزشکی بالینی PDF icon
راهنمای بیماران معتاد و خانواده‌های آنها افسانه کمایی ۱۳۸۶ روانشناسی PDF icon
راهنمای تدوین و بومی‌سازی راهکارهای بالینی فاطمه هادیزاده، پیام کبیری، رویا کلیشادی ۱۳۸۹ پزشکی بالینی PDF icon
دیوان طبیب اشعار پزشکی اکبر بهداد ۱۳۹۰ سایر PDF icon
دیوان شیوا غلامعلی شاهمرادی ۱۳۸۹ سایر PDF icon
دیابت نوجوانی "پی آمدها، مداخله های روان¬شناختی" با تأکید بر رویکرد شناختی- اجتماعی سید بدرالّدین نجمی ۱۳۸۹ PDF icon
سفیران علمی دانشگاه (۴) آیین نامه های سفرهای علمی و مطالعاتی شهپر توانا... [و دیگران] ۱۳۸۹ سایر PDF icon

صفحه‌ها

report.xls