previous pauseresume next

اسپرم از هنگام تشکیل تا لقاح

پروردگار عالمیان را شاکریم که توفیق تألیف کتاب حاضر را برایمان فراهم نمود تا بتوانیم جدیدترین اطلاعات و در ابعاد مختلف، پیرامون ساختار و عملکرد اسپرم در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

     با گسترش روزافزون مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف علوم زیستی و با توجه به اهمیت ابعاد مختلف سلول اسپرم جهت دستیابی به لقاح موفق بر آن شدیم تا مجموعه از تحقیقات گوناگون در زمینه‌ی ویژگی‌های ابعاد مختلف اسپرم جمع‌آوری و تدوین نموده، باشد تا علاوه بر این که مورد استفاده متخصصین باروری و ناباروری و محققین در این زمینه قرار گیرد، مرجع مناسبی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های بیولوژی تولید مثل، تکوین و علوم تشریح باشد. این کتاب مشتمل بر جدیدترین اطلاعات در زمینه‌ی نحوه‌ی تشکیل و تمایز اسپرم در بیضه، ویژگی‌های هیستولوژیک و ساختار اولترااستراکچر آن، همچنین ویژگی‌های مختلف سلولی مولکولی آن در طی فرایند لقاح براساس آخرین تحقیقات و اطلاعات می‌باشد. علاوه بر این تست‌هایی که می‌توان عملکرد اسپرم را از جهات مختلف ارزیابی نمود و نحوه‌ی مطالعه‌ی پارامترهای اسپرمی براساس معیارهای WHO ارائه شده است.