previous pauseresume next

انتخاب شما کدام است؟ دام‌های ذهن یا راه زندگی

مقدمه


رنج کشیدن چیزی فراتر از درد کشیدن است، انسان‌ها رنج می‌برند اما فقط درد نمی‌کشند. افراد با انواع مختلف دردهای رواني دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از جمله اين دردها: احساسات و افکار بغرنج، خاطرات تلخ و هیجانات و اميال ناخوشایند است. آدميان در مورد این مسائل فکر می‌کنند، نگرانشان هستند، از آنها رنج می‌برند، آنها را پیش بینی می‌کنند و از آنها می‌ترسند.

از سوی دیگر انسانها با وجود تلخ ترین سرگذشت‌های شخصی، شجاعتی عظیم، شفقتی عمیق و توانایی قابل ملاحظه‌ای برای پیشرفت از خود نشان می‌دهند. علیرغم آنکه انسانها می‌دانند ممکن است از دوست داشتن دیگران آسیب ببیند ولی باز هم یکدیگر را دوست دارند. با وجود آنکه می‌دانند روزی خواهند مرد همچنان نگران آینده هستند و هرچند كه معنایی برای زندگی نیافته‌اند ولي آرمانهایی در ذهن دارند. گاهی انسانها کاملاً سرزنده، آماده و متعهد مي شوند.