previous pauseresume next

اهداف اداره کتب و انتشارات دانشگاه

در عصر ارتباطات و انفجار تبادل اطلاعات، نقش ویژه «کتاب» به عنوان حاصل یک عمر تحقیق، پژوهش و یکی از ابزارهای تبادل اطلاعات علمی بر هیچ کس پوشیده نیست و در این راستا است که ادارۀ انتشارات با هدف ارتقای کیفی و کمی آموزش و پژوهش، پشتوانه‌ای برای ترغیب و تقویت روح تحقیق و تفحص در تمام زمینه‌های علم پزشکی به دانش روز، تبادل اطلاعات علمی بین استاد و دانشجو و همۀ این اهداف در جهت دستیابی و هماهنگ شدن با پیشرفت‌های علمی جهان در «معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی» شکل گرفت. این اداره در طی فترت جدید ۲۴ ساله خود با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است که با یاری، همفکری و مساعدت مسؤولان و مؤلفان و مترجمان علاقمند به گسترش علم پزشکی به گونه‌های متفاوت بر آنها فائق آمده است، به طوری که امروزه چاپ ۸۰۹ عنوان کتاب را در پروندۀ خود ثبت نموده و با توجه به تقریباً ۳ دهه فعالیت انتشارات که نشان از جوان بودن است. و با آگاهی از مشکلاتی که بر سر راه چاپ و نشر و تأمین بودجه مورد نیاز در سطح دانشگاه وجود داشته می‌تواند پرونده نسبتاً قابل قبول از فرآیند چاپ را برای انتشارت ترسیم نمود.