previous pauseresume next

 

اورژانس های روانپزشکی (چاپ دوم)

یکی از اهداف هر روانپزشک بازگردانیدن هرچه سریعتر آرامش به بیماران است. تشخیص و درمان هرچه سریعتر حالات اورژانسی روانپزشکی، هم از نظر عواطف انسانی و رنج زیادی که بیمار در حین یک حمله حاد ناخوشی متحمل می‌شود وهم از نظر عواقب شدیدی که ادامه حملات حاد اختلالات روانی برای خود فرد و نیز اطرافیان وی ایجاد می‌کند، یکی از ضرورتهای مهم کار روانپزشکی است. این ضرورت نه فقط در روانپزشکی بلکه در سایر رشته‌های پزشکی هم مطرح گردیده و رشته فوق تخصصی طب اورژانسی را ایجاد نموده است. ولی از آنجایی‌که اختلالات روانی حاد تاثیرات منفی و آزارنده بسیار وسیعتر و شدیدتری ایجاد می‌کنند و تاخیر در درمان آنها می‌تواند منجر به بروز صدمات مالی و جانی جدی به خود بیمار یا اطرافیان گردند شناخت و کسب مهارت در تشخیص و درمان این ناراحتی‌ها اهمیت بیشتری برای پزشکان و به ویژه روانپزشکان دارد.