previous pauseresume next

 

درسنامه آشنایی با «مهارت‌های ارتباطی بالینی»

پشیگفتار:

در دنیای امروز که عصر ارتباطات نامگذاری شده است ، لازمه پیشرفت در هر حرفه‌ای داشتن مهارت کافی برای برقراری ارتباط موثر و پایه‌ریزی اصول رابطه بین طرفین می‌باشد. تاثیر این مهم در رشته دندانپزشکی دوچندان می‌گردد. از این رو، پس از اختصاص واحد درسی " آشنایی با مهارت های ارتباطی بالینی" به برنامه آموزشی دکترای حرفه ای دندانپزشکی و عدم وجود منبع داخلی مناسب  و ویژه دندانپزشکی برای تدریس این واحد درسی، بر آن شدیم که درسنامه ای در این زمینه تدوین نماییم.