previous pauseresume next

 

درسنامه فیزیولوژی غدد

دیباچه:

کتاب حاضر با رویکرد بالینی نگارش شده است به همین منظور برای سهولت در درک و فهم مطالب سعی شده است در هر فصل کیسهای بالینی متعددی مطرح گردد تا دانشجو با کاربرد مطالب پایه فیزیولوژی در بالین آشنا شود و علاوه بر آن در پایان هر فصل نیز برای اینکه دانشچو بتواند ارزیابی از درک مطالب فصل داشته باشد ابتدا خلاصه فصل و سپس تعادی سوالات تستی و تشریحی به همراه پاسخ آورده شده است. علاوه بر این در متن هر فصل نیز سوالاتی مطرح شده است که دانشجو را به تفکر وا داشته و تلاشی است تا دانشجو مطالب را دقیق تر و عمیق تر مطالعه کند. در خاتمه از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی نعمت بخش استاد ممتاز گروه فیزیولوژی برای داوری کتاب سپاسگزاری می کنم و همچنین از داوری ارزنده جناب آقای دکتر بیژن ایرج فوق تخصص غدد و متابولیسم و دانشیار گروه داخلی برای داوری و ویرایش علمی کتاب بسیار تشکر و قدردانی می نمایم بی شک پیشنهادات ارزنده این استاد بزرگوار  در خصوص مطالب کتاب خصوصا مثالهای بالینی مندرج در فصول مختلف کتاب موجب ارتقای سطح علمی کتاب شده است.