previous pauseresume next

 

درس‌نامه شیمی محیط

مقدمه

مواد و ترکیبات شیمیایی اغلب از آلاینده‌های بسیار خطرناک محیط ‌زیست هستند که بایستی‌ ‌این آلاینده‌ها در محیط‌های مختلف هوا، آب‌ و خاک شناسایی گردیده و در هر محیط در حد مجاز تعیین و نگهداری شوند. ضروری است روش‌های مناسبی برای کاهش و از بین بردن آن‌ها بررسی شوند و امکان جایگزینی منابع‌ ایجاد آن‌ها، با مواد و روش‌های کم‌ خطر بررسی گردد. با توجه به آلودگی زیست‌محیطی شدید در کلان‌شهرها که هدیه زندگی مدرن بشر به محیط‌ زیست است و اثرات سوء آن‌ها بر سلامتی انسان از نظر بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، ‌این معضل مورد توجه سازمان‌های مربوطه قرار می‌گیرد.

به کلیه فاکتورهای بیرونی که بر ارگانیسم‌های زنده تأثیر می‌گذارد محیط ‌زیست گفته می‌شود. ‌این فاکتورها ممکن است سایر ارگانیسم‌های زنده یا فاکتورهای غیرزنده مانند آب، خاک، اقلیم، نور و اکسیژن باشد. محیط‌ زیست یک شرایط استاتیک ندارد به‌طوری‌که فاکتورهای فیزیکی به‌صورت دائمی سطح زمین را در اثر تغییرات آب ‌و هوا، اثر امواج دریاها و حوادث طبیعی مانند آتش‌فشان‌ها و زلزله تغییر می‌دهند. در ‌این شرایط گازها، بخارات و ذرات گرد و غبار تولید می‌شود و یا شکل زمین تغییر می‌کند. بنابر‌این ارگانیسم‌های زنده در چنین محیطی دارای یک نقش دینامیکی هستند به‌طوری‌که تنفس می‌کنند، زائدات تولید می‌کنند و در نهایت از بین می‌روند و تجزیه می‌شوند و در مرحله بعد عناصر تشکیل‌‌دهنده آن‌ها توسط محیط ‌زیست بازیافت و باز چرخش می‌شود.