previous pauseresume next

 

دستنامه راهبردهای مراقتبی در سالمندان

درباره‌ی این دستنامه

دستنامه‌ی راهبردهای مراقبتی در سالمندان، برای شما مراقبین، خانواده و یا دوستان مراقب که از سالمندانی که با آسیب‌پذیری دست و پنجه نرم می‌کنند، مراقبت می‌کنند، راهبرد‌های حمایتی و مراقبتی فراهم کرده است. این دستنامه پس از تدوین توسط مراقبین و متخصصین مراقبت سلامت در سرتاسر اونتاریو کانادا مجددا بازبینی شده است.

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که آسیب‌پذیری قابل پیشگیری، به تعویق انداختن یا بهبودی است. با بکارگیری این راهبردها، شما به عنوان یک مراقب می‌توانید احساس آرامش و مستقل بودن را در سالمند تقویت کنید و همچنین کیفیت زندگی او را بهبود ببخشید.[۱]

این دستنامه در ۸ فصل تدوین شده است.