previous pauseresume next

دشواری های پیش روی پزشک کشیک کودکان

پیشگفتار


کتابی که پیش روی شما است در خصوص مسائل و مشکلاتی است که کودکان از شیرخوارگی تا بلوغ با آن مواجه می‌شوند و برای رفع مشکل به پزشک کودکان بخصوص در زمان کشیک، پزشکان با آن روبرو می‌شوند. کودک یا پدرو مادر وی در خصوص مشکل  صحبت می کنند و شما با برخورد با مشکل بیمار یک سری سوالاتی  برایتان مطرح می‌شود که از پدرو مادر یا خود بیمار سوالات عنوان شده و پاسخ گوئی می‌شود و بر پایه یافته های بدست آمده چندین تشخیص وتشخیص های افتراقی برایتان مطرح می‌شود و با معاینات دقیق بالینی که بر اساس شکایت مطرح شده انجام می دهید  یک سری سفارشات پاراکلینیک برای بیمار درخواست می کنید و بر اساس یافته های آن در کوتاه ترین زمان به تشخیص می رسید .طزح درمان را برای هر بخش بسته به موضوع، مداخلات درمانی مدیکال یا جراحی انجام می‌شود و در پایان مبحث نکته آموزشی مهم بصورت سوال مطرح وپاسخ آن نیز داده خواهد شد.این کتاب در ۶۶ بخش تنظیم و سعی شده است مواردی  را که مشکل عمده کودک می‌باشد و اقدامات تشخیصی درمانی صحیح و زود هنگام را می طلبد عنوان شود.

امید است موضوعات این کتاب اطلاعات کافی ومفیدی در اختیار پزشک کشیک کودکان، کارورزان و دانشجویان رشته پزشکی قرار دهد.

با همه دقتی که در نوشتن مطالب این کتاب به عمل آمده بی گمان باز هم ممکن است کاستی‌هایی وجود داشته باشد. امید است خوانندگان عزیز و صاحب نظرانی که کتاب را مطالعه می‌فرمایند آن کاستی را به گردآورنده گوشزد و او را ارشاد فرمایند.

در پایان بر خود لازم می‌دانم از آقای فضل اله قنادی که با دقت فراوان در ویرایش ادبی این کتاب مرا یاری دادند صمیمانه سپاسگزاری نمایم.