previous pauseresume next

 

دندانپزشکی بیمارستانی

پیش‌گفتار


بسیاری از بیماران مراجعه کننده به دندانپزشکان از بیمارهای سیستمیک مختلفی رنج می‌برند، دندانپزشکان باید علاوه بر ارائه خدمات دندانپزشکی بتوانند، ملاحظلات مورد نیاز در خصوص بیمارهای سیستمیک را هم در نظر بگیرند، برای کنترل بیماری‌های سیستمیک، ممکن است نیاز به استفاده از خدمات مختلف بیمارستانی باشد.