previous pauseresume next

 

راهنمای ضروریات تغذیه بالینی

معرفی از کلام نویسنده

درباره‌ی این دستنامه

دستنامه‌ی راهبردهای مراقبتی در سالمندان، برای شما مراقبین، خانواده و یا دوستان مراقب که از سالمندانی که با آسیب‌پذیری دست و پنجه نرم می‌کنند، مراقبت می‌کنند، راهبرد‌های حمایتی و مراقبتی فراهم کرده است. این دستنامه پس از تدوین توسط مراقبین و متخصصین مراقبت سلامت در سرتاسر اونتاریو کانادا مجددا بازبینی شده است.