previous pauseresume next

 

راهنمای ویروس کرونا -۱۹ پیشگیری و درمان

یادداشت مترجمین:

در مواجهه با ویروسی ناشناخته،  همکاری و به اشتراک گذاری بهترین راه علاج است. تالیف این کتاب یکی از بهترین راه ها برای نشان دادن شجاعت و خردی است که در دو ماه گذشته کارکنان نظام سلامت ما ( در چین) به نمایش گذاشته اند. از تمام کسانی که در تالیف این کتاب همکاری داشته  و تجربیات گرانبهای خود را با همکاران نظام سلامت در سرتاسر جهان در حال نجات جان بیماران به اشتراک گذاشته اند سپاسگزاری می کنم. از حمایت همکاران خود در نظام سلامت چین که تجربیات آنان برای ما الهام بخش و انگیزه ساز بود قدردانی می کنم. از بنیاد جک ما[۱] برای شروع این برنامه و از آلی هلس[۲]  برای پشتیبانی فنی که باعث شدند تا این کتاب از مبارزه با اپیدمی حمایت کنند سپاسگزارم. این کتاب به صورت رایگان برای تمامی اشخاص در دسترس است، هرچند  بدلیل محدودیت در زمان احتمال ایرادات و خلاهایی نیز وجود دارد. بازخورد ها و پیشنهادات شما را با آغوشی باز پذیرا خواهیم بود.