previous pauseresume next

طبقه‌بندی مدهای تهویه مکانیکی معرفی تاکسونومی جدید

پیش‌گفتار

اولین کتاب در مورد ونتیلاتور و سایر تجهیزات ونتیلاسیون مکانیکی در سال ۱۹۷۷ توسط استیون مک فرگوسن در آمریکا تألیف شد. بیشترین قسمت آن کتاب به فیزیولوژی ونتیلاسیون اختصاص داشت و در سرتاسر کتاب تنها سه مد ونتیلاسیون مکانیکی شرح داده شد: کنتروله، اسیست و خود بخود. در زمینه ونتیلاسیون نیز مانند سایر شاخه‌های مراقبت‌های ویژه، پیشرفتهای چشمگیری روی داده است که موجب بروز پیچیدگی روزافزون در تکنولوژی ونتیلاسیون مکانیکی شده است. ونتیلاتورهای مدرن امروزی ممکن است ده‌ها مد قدیمی یا جدید ونتیلاسیون مکانیکی را دارا باشند. در بسیاری از این مدهای جدید از تکنولوژی هوش مصنوعی یا شبکه‌های عصبی استفاده شده است. ظرف چند دهه اخیر پنج نسل مختلف از ونتیلاتورها پا به عرصه وجود گذاشته اند. حاصل این کار پیدایش تعداد زیادی نامهای منحصر به فرد برای مدهای مختلف در ونتیلاتورهای گوناگون بود. بسیاری از این مدها علی‌رغم نامهای مختلف عملکرد مشابهی دارند و برعکس مدهایی با نامهای مشابه ولی عمل‌کرد مختلف یافت میشوند.  چیزی که در این میان به بوته فراموشی سپرده شده است، همانا تدوین یک استاندارد منطقی برای توصیف پیچیدگیهای موجود و روزافزون در ونتیلاتورها بود. فقدان استاندارد در این رابطه سبب شد مقایسه آن‌ها با همدیگر مشکل شود و همچنین آموزش و یادگیری آن‌ها با اشکالات فراوانی روبرو گردید. تا سال ۲۰۱۴ اقدام مهمی در رابطه با تدوین یک استاندارد منطقی برای توصیف پیچیدگیهای ونتیلاسیون مکانیکی و ونتیلاتورها صورت نگرفته بود. در این سال کمیتههای مختلف وابسته به سازمانهای استاندارد وسائل تنفسی، متخصصین مختلف مراقبت‌های تنفسی را برای تدوین چنین استانداردی فراخواندند و کوششهایی در این زمینه صورت گرفت. حاصل این کار تدوین یک سیستم تاکسونومی برای توصیف مدهای مختلف ونتیلاسیون مکانیکی و مطابقت دادن نامهای مختلف مدها در ونتیلاتورهای مختلف با همدیگر بود. در این کتاب تاکسونومی جدید به زبانی ساده تبیین شده و با ذکر مثالهای مختلف سعی در روشن شدن پیچیدگیهای موجود در درک تکنولوژی ونتیلاسیون مکانیکی شده است.

 

آبان ۱۳۹۵

دکتر محمود سقایی