previous pauseresume next

 

قلب و کووید ۱۹

در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی دانشمندان چینی به سازمان جهانی بهداشت ( WHO ) از وجود کرونا ویروس جدیدی در شهر ووهان خبر دادند. این ویروس دارای برجستگی هایی در سطح خارجی بوده و تاجی شکل است و از خانواده کرونا ویروس بوده و به دلیل ایجاد علایم سندرم حاد تنفسی شدید ( ARDS ) به نام کرونا ویروس ۲ ) SARS--2CoV ) نامیده شد.
این ویروس از نظر ژنوم بسیار شبیه کرونا ویروس سارس بوده که سبب پاندمی تنفسی در طی سال های ۲۰۰۳ - ۲۰۰۲ میلادی شد. ویروس جدید کرونا با تظاهرات تنفسی توسط سازمان جهانی بهداشت ( WHO ) به نام کووید- ۱۹ نامیده شد. انتقال این ویروس از طریق انسان به انسان در کشورهای جهان انتشار یافت و سبب همه گیری جهانی گردید.
چرخه زندگی ویروس و تهاجم ویروس به میزبان ویروس کووید- ۱۹ از طریق قطرات و ریز قطرات تنفسی بین فردی منتقل می شود و زمانی که ویروس داخل بدن میزبان شد از طریق اتصال به گیرنده های میزبان از طریق آندوسیتوزیس و یا متصل شدن به غشای سلول به داخل سلول وارد میشود.