previous pauseresume next

مبانی ایمنی بیمار و مدیریت ریسک های بالینی

پیشگفتار

این کتاب می‌کوشد مباحثی را پیرامون حوزه ایمنی بیمار و مدیریت ریسکهای موجود در بخش سلامت ارائه نماید. بخش سلامت فضای پرمخاطره‌ای است که به لحاظ کارکردهای پیچیده، تنوع وچندگونگی عملیات و اقدامات و تجهیزات، تکرار ناپذیری موارد اورژانسی، درجه نااطمینانی وآسیب‌پذیری بیماران و کارکنان در استفاده وارائه خدمات الزام و ضرورت توجه به کنترل و مدیریت ریسک در این بخش را دو چندان می‌کند. خطرات و مشکلات بالقوه زیادی در زمینه ایمنی بیمار در حین انجام مراقبت‌های بهداشتی اتفاق می‌افتد این حوادث شامل خطاهای انتقال خون، داروی اشتباهی، جراحی در محل نادرست، صدمات حاصل از جراحی، خودکشی‌های قابل پیشگیری، مرگ یا صدمات ناشی از نگهداری، عفونتهای اکتسابی یا وابسته به درمان، سوختگی‌ها، زخم‌های بستر و تشخیص نادرست که برخی از آنها به دلیل ماهیت خاص این حوزه اجتناب ناپذیرند. کارکردهای پیچیده، تنوع، تخصص‌گرایی و خصوصاً چند گونگی عملیات و اقدامات و تجهیزات، وجود موارد حیاتی و تصمیم‌گیری‌های فوری و اقدامات آنی، حد بالایی از نااطمینانی، ورود هر روزه تکنولوژی‌های جدید، مشکلات مربوط به مدیریت کارکنان تخصصی چند پیشه وحرفه‌ای در این بخش همه و همه مواردی هستند که برنامه‌هایی را به منظور مقابله و کنترل خطرات الزامی می‌نمایند. یکی از ویژگی‌های بخش سلامت این است که برخلاف سایر بخشها که تعداد کمی افراد به تعداد زیادی از کاربران خدمت می‌کنند در بخش سلامت این ارتباط فرد به فرد است.

علاوه بر بیمار، که نقطه کانونی مباحث ایمنی است کارکنان بخش سلامت نیزیکی از بزرگترین گروههایی هستند که به واسطه ماهیت خاص شغلی در معرض انواع خطرات قرار دارند ضربات روحی و روانی، آسیب‌های جسمانی، اسیب‌های ناشی از استفاده از وسایل بیمارستانی، جراحات حاصله، عفونت‌ها وآسیب‌های شغلی، عناصر و مواد خطرناک، مواد تشعشع‌زا و... دیگراز مواردی هستند که سلامت کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همه این‌ها مستلزم وجود مکانیزمی برای بررسی ومدیریت آنهاست.