previous pauseresume next

مراقبت از زخم‌: یک راهنما برای پرستاران

پیش گفتار

افزایش بیماری‌های مزمن، پدیده سالمندی و بروز حوادث در سنین مختلف موجب بروز انواع زخم در افراد شده است. پرستاران و سایر اعضای تیم سلامت در عملکرد روزانه خود مراقبت از بیماران مبتلا به زخم را به عهده دارند. بنابراین باید از چگونگی ایجاد و نحوه مدیریت انواع زخم آگاهی لازم را داشته باشند تا بتوانند آن را در عمل به کار گیرند.

این نوشتار ترجمه جدیدترین نسخه کتاب «مراقبت از زخم‌ها: یک راهنما برای پرستاران» است که توسط دکتر کارول دیلی نگاشته شده است. در این کتاب، به مراقبت از زخم با رویکرد کل گرایانه نگاه شده است به طوری که تمام ابعاد مدیریت زخم پوشش داده شده است. از جمله موضوعاتی که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است، می‌توان به فیزیولوژی بهبودی زخم، اصول کلی مدیریت زخم، فرآورده‌های مدیریت زخم و مدیریت بیماران مبتلا به زخم‌های حاد و مزمن اشاره نمود. مترجمان بر این باورند که ترجمه این اثر بدون نقص نبوده و از نظرات انتقادی و حسن دقت خوانندگان عزیز استقبال می‌نمایند.

مترجمان