previous pauseresume next

مراقبت از کودک از تولد تا ۵ سالگی

مقدمه:

فرزند شما بزرگترین هدیه‌ای است که در تمام عمرتان دریافت می‌کنید. از لحظه‌ای که شما برای اولین بار این معجزه‌ی زندگی را در دستانتان نگاه می‌دارید، دنیای شما وسیع‌تر و غنی‌تر می‌شود. شما سیلی از احساسات را تجربه می‌کنید، برخی از این احساسات شور و شعف و برخی دیگر سردرگمی ‌در این مورد هستند که آیا می‌توانید نیازهای نورسیده خود را برآورده سازید یا خیر. تصور این احساسات قبل از تولد فرزندتان بسیار مشکل است. احساساتی که بدون داشتن فرزند، قابل تجربه نیستند.

     حتی توصیف آنها نیز می‌تواند مشکل باشد، چرا که ارتباط میان والدین و کودک بسیار شخصی است. چرا زمانی که کودک شما لبخند می‌زند و یا به سمت شما دستش را دراز می‌کند، اشک در چشمانتان حلقه می‌زند؟ چرا زمانی که او تلوتلو می‌خورد و به زمین می‌خورد قلب شما به تندی می‌زند؟ پاسخ این سوالات در رابطه دو طرفه میان شما و کودکتان نهفته است.