previous pauseresume next

مقدمهای بر داروسازی - چاپ دوم

مقدمه


کتاب درسنامه فارماسیوتیکس مقدمهای بر علم داروسازی است که به منظور تهیه یک مرجع مشخص برای درس فارماسیوتیکس یک و در اختیار قرار دادن آن برای دانشجویان تهیه شده است. در هر فصل اهداف یادگیری مربوط به هر فصل توضیح داده شده و سپس موضوعات اصلی مربوط به هر فصل نوشته شده است. کلیه اطلاعات موجود در این کتاب با ذکر مراجع در پایان هر فصل به خوانندگان این امکان را میدهد که جهت توضیحات بیشتر و یا مطالب مرتبط بتوانند به مقالات و یا کتابهای اصلی مراجعه نمایند.

این کتاب حاصل بیش از ۱۰ سال تلاش اینجانب در تدریس این درس بوده و براساس سرفصلهای تعیین شده توسط ستاد برنامه­ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده است و سعی شده که اهداف مورد انتظار را پوشش دهد.

اگر چه این کتاب به عنوان یک کتاب درسی تدریس شده است لیکن میتواند اطلاعات مناسبی در اختیار دیگرخوانندگان علاقمند به این رشته قرار دهد. در این کتاب تلاش شده است تا بتوان مفاهیم را به صورت شیوا و روان بیان نموده و به راحتی برای دانشجویان و دیگر افراد علاقمند حتی عموم مردم قابل فهم ومفید فایده ­باشد. لذا این کتاب نه تنها برای دانشجویان داروسازی بلکه برای داروسازان، پزشکان، دندانپزشکان، پرستاران و کلیه شاغلین حرف پزشکی قابل استفاده میباشد. استفاده از این کتاب اطلاعات ارزشمندی در اختیار علاقمندان به داروسازی و شناخت دارو قرار داده و به گونه‎ای تألیف شده است که بتوان آن را به دیگران نیز توصیه نمود.

در فصل اول این کتاب تاریخچه داروسازی در ایران و جهان بیان شده و مواردی از قبیل پیشرفت داروسازی در ایران قبل و بعد از ظهور اسلام آورده شده است.

فصل دوم کتاب به تاریخچه نظام دارویی ایران قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و ایجاد نظام نوین دارویی ایران پس از پیروزی انقلاب تخصیص داده شده است. در این فصل مزایا و معایب طرح ژنریک و نارسایی­های آن و راه حلهای مناسب برای اصلاح آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

آموزش داروسازی، اهداف دانشکدههای داروسازی و مدارک ارائه شده در این رشته و بطور کلی آشنایی با سیستم آموزش داروسازی در ایران و جهان در این بخش مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل چهارم فرصتهای شغلی که داروسازان میتوانند انتخاب نمایند و مشخصات مربوط به هر کدام توضیح داده شده است. وظایف داروساز در داروخانههای شهری و کارخانه‎های داروسازی،مکانهایی که اغلب دانشجویان در این مکانها به خدمت مشغول میشوند توضیح داده شدهوقسمتهای مختلف داروخانه و کارخانه و نحوه اداره آنها به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است. مراحل مختلف نسخه پیچی و انواع نسخه و کلیه مواردی که داروساز برای اداره موفق یک داروخانه باید بداند بیان شده تا بتواند به نحو احسن نسبت به ارائه خدمات دارویی اقدام نماید. این فصل یکی از فصول مهمی است که قسمت عمده کتاب را به خود اختصاص داده است.

آشنایی با رشته فارماسیوتیکس، منشاء تهیه داروها، راه تجویز و اشکال دارویی مختلف بطور کامل در این قسمت بیان شده و مورد بحث واقع شده است.

یکی از مباحثی که دانشجویان باید با آنها آشنا باشند مسائل مربوط به محاسبات دارویی است که در فصل ششم آورده شده است.

فصل هفتم مسیر عرضه دارو از کشف تا ورود دارو به بازار را توضیح میدهد. از آنجایی که دارو در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی شاخته شده و پس از اصلاحات لازم وارد بازار دارویی میشود آشنایی با این مسیر توسط دانشجو از اهمیت ویژهای برخوردار است. لذا در این فصل مباحث مربوط به ورود دارو به بازار از آزمایشگاه تا داروخانه مورد بررسی قرار میگیرد.

آشنایی با اخلاق در داروسازی یکی از اصولی است که دانشجویان باید از ابتدای تحصیل با آن آشنا شوند. در این فصل در خصوص تاریخچه اخلاق و موارد کلی مربوط به اخلاق در داروسازی توضیح داده شده است.

در فصل نهم دانشجویان با منابع و مأخذ مورد استفاده در داروسازی و نحوه استفاده از آنها آشنا میگردند. در این فصل منابع اولیه، ثانویه و ثالثیه مورد بحث قرار گرفته و نحوه استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی و فارماکوپهها بحث میگردد.

تهیه و تدوین این کتاب مسلماً بدون همکاری و کسب نظرات همکاران گرامی و دانشجویان عزیز
امکان پذیر نبوده است. همچنین از همکاری دانشجویانی که برخی از فصلهای کتاب را بازبینی نموده و یا نظرات خود را به اینجانب ارائه دادهاند بویژه خانمها اعظم فتحی و صفیه آقا عبداللهیان تشکر میگردد. از سرکار خانم ماریانا سپهری که در تایپ این کتاب همکاری نموده اند تشکر می‌گردد. همچنین از زحمات و تلاشهای سرکارخانم محبوبه شجاعی که اصلاحات چاپ دوم را تقبلنمودند تشکر و قدردانی می‌گردد.

با عنایت به آنکه این کتاب بعنوان اولین کتابی است که توسط اینجانب تدوین شده است لذا پر واضح است که خالی از ایراد نمیباشد.از خوانندگان محترم اعم ازدانشجویان، داروسازان، پزشکان، دیگر همکاران حرف پزشکی و عموم مردم عزیرانتظار دارم که با رهنمودهای علمی و فکری خود اینجانب را در تهیه و تألیف­های بعدی راهنمایی و ارشاد نمایند. امید آنکه بتوان در جهت نشر علوم دارویی قدم مثبتی برداشته و از خداوند متعال برای کلیه همکاران و دانشجویان عزیز آرزوی سلامتی و توفیق خدمت رسانی دارم.