previous pauseresume next

چاقی و سندرم متابولیک - جلد۱: چاقی و علل آن

مقدمه


اضافه وزن در ایالت متحده اپیدمی است زیرا تقریبا دو سوم جمعیت بالغین وتعدادی از بچه‌ها را گرفتار کرده است[۱]. سازمان بهداشت جهانی[۲] هم اضافه وزن را اپیدمی اعلام کرده است زیرا در سطح جهان بیش از ۳۰۰ میلیون نفر (WHO، ۲۰۰۰) دچار آن هستند.

افزایش ریسک‌های  سلامت و افزایش تقاضا در سیستم‌های مراقبتی سلامت برای اطلاع و درمان نتایج این اپیدمی است. بنابراین یک مجموعه‌ای از قواعد اساسی که اضافه وزن و چاقی را تعریف کند و یک ابزار که فواید و خطرات را برای انتخاب درمان تعیین کند مورد نیاز است. بنابراین لازم است که چاقی را به طور جدی درمان کنیم. همانطور که بعداً اشاره خواهد شد چاقی یک بیماری نامطلوب و یک  اصطلاح ناخوشایند است. هیچ کس دوست ندارد که چاق نامیده شود وخیلی از افرادی که چاق هستند چاقی خودشان را انکار می‌کنند.
[۱]-Hedley et al.‎2004:Jolliffe, 2004

[۲]-WHO