previous pauseresume next

کاربرد پرتوها در پزشکی

پیشگفتار

خدای منان را شکرگذارم که به فیض عنایت او توفیقی دست داد تا کتابی تحت عنوان کاربرد پرتوها در پزشکی را تالیف و تدوین کرده و در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان قرار گیرد.

تالیف و تدوین مطالب و سرفصل موضوعات کتاب در چهارچوب عناوین مصوب شورای عالی برنامه ریزی و مطابق با برنامه‌های پیشنهادی این شورا در دروس فیزیک پزشکی۲، فیزیک داروسازی و فیزیک پرتوها ویژه کارشناسی رادیولوژی صورت گرفته است.

در این کتاب، مباحث در قالب هشت فصل تهیه شده و سعی گردیده تا حجم و محتوای مطالب دربرگیرنده نیاز دانشجویان رشته‌های فوق الذکر باشد. هفت فصل کتاب به ویژگیها و کاربردهای پرتوهای یونیزان پرداخته است و در فصل هشتم، خصوصیات و کاربردهای امواج و پرتوهای غیریونیزان معرفی گردیده است.

تلاش بسیاری صورت گرفته تا کتاب عاری از اشتباه باشد، ولی قطعا چنین نیست و رفع کاستیهای موجود نیاز به راهنمایی دوستان و صاحب نظران دارد که موجب کمال امتنان خواهد بود تا با یاری و کمک خداوند متعال در چاپ بعدی به رفع آنها اقدام و به نحو شایسته تری تقدیم حضور علاقمندان گردد.

در پایان از کمیته تخصصی نشر علوم مهندسی و فنی سلامت که وظیفه داوری کتاب را بر عهده داشت و همچنین از شورای انتشارات دانشگاه و همه آنهایی که در خلق این اثر مولف را کمک و یاری نمودند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

دکتر احمد شانئی

دانشیار گروه فیزیک پزشکی

۲۲/ ۶ /۱۳۹۵