previous pauseresume next

کارگاه آموزشی ارتقاء فعالیت فیزیکی در گروه سنی ۱۸-۵ سال، بر مبنای خود مراقبتی در تحول نظام سلامت

خلاصه:

در حال حاضر شیوه زندگی روزمره، بیشتر انسان ها را به سوی یک زندگی بی تحرک رهنمون می کند و این در حالی است که بدن انسان برای حرکت، طراحی و ساخته شده است. بدن انسان از دیدگاه فیزیولوژیکی، با این زندگی بی تحرک سازگاری ندارد.