previous pauseresume next

 

کتابچه تشخیص و درمان سالک پوستی

سالک پوستی یک بیماری بالقوه شدید و بد‌شکل کننده است. بیماران، با پوستی دارای یک یا چند ضایعه طولانی بر روی پوست ومعمولاً بدون تب یا علائم عمومی می‌باشند. تاثیر سالک پوستی بر روی فقر جوامع دارای اهمیت است.که این امر به علت گرانی درمان می‌باشد. پیشگیری از بیماری نیز دارای مخارج زیاد اقتصادی بوده و همچنین نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد نیروی انسانی می‌باشد. سالک پوستی مشکل بهداشتی مهم در منطقه شرق مدیترانه‌ای WHO می‌باشد. مواردی جدید از بیماری در حال ظهور در مناطقی است که قبلا فاقد بیماری بوده است. بیش از ۱۰۰ هزار مورد جدید بیماری پوستی توسط کشورهای این منطقه به WHO گزارش می‌شود اما بروز حقیقی این بیماری حدود ۳-۵ برابر این میزان تخمین زده می‌شود زیرا بسیاری از بیماران هرگز برای درمان مراجعه نمی‌کنند و تمام بیماران دارای تشخیص نیز به ادارات بهداشت گزارش نمی‌شوند. این کتابچه بر اساس اطلاعات موجود در زمان نوشتن تهیه شده است.