previous pauseresume next

گزیده ای از: فیزیک پایه در پزشکی

پیشگفتار:

خدای منان را شکرگذاریم که به فیض عنایت او توفیقی دست داد تا کتابی تحت عنوان گزیده‌ای از فیزیک پایه در پزشکی را تالیف و تدوین کرده و در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان قرار گیرد.

تالیف و تدوین مطالب و سرفصل موضوعات کتاب در چهارچوب عناوین مصوب شورای عالی برنامه ریزی و مطابق با برنامه‌های پیشنهادی این شورا در دروس فیزیک پزشکی۲ و فیزیک دندانپزشکی صورت گرفته است.

در این کتاب، مباحث در قالب پنج فصل تهیه شده و سعی گردیده تا حجم و محتوای مطالب دربرگیرنده نیاز دانشجویان رشته‌های فوق الذکر باشد. در فصل اول، پرتو ایکس و کاربردهای آن در پزشکی و در فصل دوم، پزشکی هسته‌ای مورد بحث قرار گرفته است. اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان در فصل سوم مطرح گردیده است. فصل چهارم، امواج فراصوت و فصل پنجم، جریانهای پرفرکانس و کاربرد آن در پزشکی بحث شده است.

تلاش بسیاری صورت گرفته تا کتاب عاری از اشتباه باشد، ولی قطعا چنین نیست و رفع کاستیهای موجود نیاز به راهنمایی دوستان و صاحب نظران دارد که موجب کمال امتنان خواهد بود تا با یاری و کمک خداوند متعال در چاپ بعدی به رفع آنها اقدام و به نحو شایسته تری تقدیم حضور علاقمندان گردد.