previous pauseresume next

انتخاب شما کدام است؟ دام‌های ذهن یا راه زندگی

نویسندگان: استیون سی هیز - اسپنسر اسمیت

برگردان به فارسی:

دکتر امراله ابراهیمی - محمدحسن انوری تفتی - بهاره دهقانی ناژوانی

ویراستار: دکتر امراله ابراهیمی - دکتر علی محمد محمودی

 

تعداد صفحات: ۴۰۴        قطع: وزیری

نوبت چاپ: اول              تاریخ چاپ: پاییز ۱۳۹۳

تازه هایی در کنترل درد (با تاکید بر درد سرطان)

نویسندگان:

دکتر مسعود بهرامی - سمیه دهقانی - مریم اقبالی 

 

تعداد صفحات: ۱۷۰    قطع: وزیری

نوبت چاپ: اول              تاریخ چاپ: پاییز ۱۳۹۳

پیوند اعضا در کودکان

نویسنده:

دکتر محمود اشرفی

 

تعداد صفحات: ۴۱۶     قطع: وزیری

نوبت چاپ: اول              تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۳

دشواری های پیش روی پزشک کشیک کودکان

نویسنده:

دکتر محمود اشرفی

 

تعداد صفحات: ۶۸۴     قطع: وزیری

نوبت چاپ: اول              تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۳

صفحه‌ها

اشتراک در انتشارات دانشگاه RSS